Awards


Зрителни тръби в MINOX формат

Възможността да доближиш един отдалечен обект толкова, че да можеш да го докоснеш! Това е желанието на всеки наблюдател на природата и птиците. Със зрителните тръби MINOX MD 62 W и MD 62 W ED, MINOX e допълнил своята програма за спортни оптики така, че да отговори на това изискване.Тук отново ценностите на компанията за компактен дизайн, високо качество и прецизност са последователно приложени така, както и с всички останали продукти на MINOX. Зрителна тръба с тегло едва 930 грама и размери 328х99х89мм е една от най-компактните съществуващи зрителни тръби.

Оптичните инженери придават голямо значение на изключително късото фокусно разстояние, което позволява с MD62 да се наблюдава всичко което цъфти, расте и се движи в района с най-големи подробности и въпреки това от безопасна дистанция. Дори и само на 5 метра!

Здравия корпус добре предпазва прецизните механични и оптични части от всякакви вредни външни влияния, а изпълненият с азот вътрешен обем предпазва оптичната система от изпотяване, дори при екстремални колебания във външната температура. Окулярите 21-42x L.E.R. и 20-45x придават пълна завършеност на новата гама зрителни тръби MD. Това гарантира универсално приложение и с монтажната система bayonet е незабавно готов за употреба.

Запазвайки своите традиции в областта на фотографията, опционалния модул за дигитална камера MINOX DCM e отлично приложене, позволяващо цифрово заснемане на наблюдавания през зрителната тръба MD 62 обект.

Полимерният калъф с уникален дизайн позволява оптималното ползване на този продукт, който може да се ползва и със статив, когато е необходимо.

Окулярът не е включен в комплекта.


MINOX Comfort Service

 

От датата на регистрация, Вашия продукт ще бъде защитен срещу производствени дефекти и функционални неизправности за период от 30 години.Моля запомнете, Вашият продукт трябва да бъде регистриран до 30 дни от датата на покупка.