Регистрация за пакет за обслужване “Comfort”Регистрирайте вашата MINOX DCC Камера
Тук можете да регистрирате продуктите си покрити от гаранцията Comfort Service.

Регистрирайте вашата MINOX Digital Classic Камера тук и получете подходящо кожено ремъче за носене – безплатно!

Адреси

Ремонти

Тук можете да намерите всички важни адреси и информация за контакт.

От тук можете да изтеглите вашият формуляр за заявка за рмеонт и сервиз.

8х11 лабораторни услуги

Събития
Тук можете да намерите адреси, където можете да процесирате вашите 8х11 филми.Разберете къде MINOX участва в конференции, събития и изложения.

За изтегляне


Изтегляне на ръководства за употреба, продуктова инфромация, драйвери, бюлетини, статии в пресата може да бъде извършено от тук.